Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Twój 1% może wiele zmienić

Przemoc wobec dzieci w Polsce to poważny problem społeczny. Przeciwdziałamy jej już od ponad 21 lat. Pragniemy, by nasza oferta pomocy docierała do wszystkich potrzebujących

Więcej

Strona główna Klub Biegłego Psychologa

Projekt realizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Praw Podstawowych i Sprawiedliwości w ramach programu „Criminal Justice”

 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy:

 • biegłych sądowych z zakresu psychologii, pedagogiki i psychiatrii,
 • psychologów, pedagogów i lekarzy psychiatrów zainteresowanych współpracą z wymiarem sprawiedliwości,
 • studentów ostatnich dwóch lat wydziałów psychologicznych zainteresowanych psychologią sądową.

Cele Klubu:

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności,
 • wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń zawodowych,
 • konsolidacja środowiska biegłych sądowych,
 • współpraca biegłych sądowych z sędziami i prokuratorami,
 • zwiększenie wrażliwości ww. grup profesjonalistów na specyficzną sytuację dziecka uczestniczącego w procedurach prawnych.

Formy działalości:

 • spotkania seminaryjne (wykłady, warsztaty) ze specjalistami z zakresu psychologii, prawa i innych dyscyplin*,
 • spotkania superwizyjne dotyczące opiniowania na potrzeby sądów*,
 • dystrybucja publikacji informacyjno-edukacyjnych.

 
* Cykliczne spotkania Klubu odbywają się raz w miesiącu, w poniedziałki,
w Centrum Pomocy Dzieciom "Mazowiecka" w Warszawie przy
ul. Mazowieckiej 12 lok.25.

Terminarz i tematyka spotkań >>

Kontakt:

 

Koordynator Klubu: Magdalena Zawadzka

Magdalena Zawadzka - absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat Towarzystwa Psychoprofilaktycznego. Pracuje w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” Fundacji Dzieci Niczyje z dziećmi krzywdzonymi (diagnoza, terapia, interwencja). Opiniuje w sprawach karnych i rodzinnych, prowadzi szkolenia różnych grup profesjonalistów  w zakresie problematyki dziecka krzywdzonego. Współkoordynuje i prowadzi autorski program studium „Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci”.

 

Formularz zgłoszeniowy Klubu Biegłego