Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Twój 1% może wiele zmienić

Przemoc wobec dzieci w Polsce to poważny problem społeczny. Przeciwdziałamy jej już od ponad 21 lat. Pragniemy, by nasza oferta pomocy docierała do wszystkich potrzebujących

Więcej

Formularz zgłoszeniowy do Klubu Biegłego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach związanych z członkostwem w Klubie Biegłego oraz związanych z realizacją działań statutowych Fundacji Dzieci Niczyje z siedzibą przy ul. Walecznych 59 w Warszawie (03-926) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Mam świadomość, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.