Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Twój 1% może wiele zmienić

Przemoc wobec dzieci w Polsce to poważny problem społeczny. Przeciwdziałamy jej już od ponad 21 lat. Pragniemy, by nasza oferta pomocy docierała do wszystkich potrzebujących

Więcej

O Programie

Program Praski realizowany w Praskim Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman oferuje wsparcie dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub też dotkniętej problemem krzywdzenia, a także dla specjalistów pomagającym dzieciom i ich rodzinom.

 

Dzieciom, młodzieży i ich rodzicom w naszej placówce oferujemy :

 • konsultacje psychologiczne i prawne
 • diagnozę i interwencje w przypadkach krzywdzenia dzieci
 • spotkania edukacyjne dla rodziców

 

Profesjonalistom proponujemy:

 • szkolenia i publikacje z zakresu problematyki krzywdzenia dziecka
 • udział w Praskim Klubie Profesjonalistów Pomagających Dzieciom
 • konsultacje psychologiczne i prawne
 • możliwość udziału w superwizjach
 • konsultacje telefoniczne w każdą środę w godz. 10.00-11.00

 

W Programie Praskim istnieje możliwość odbycia stażu. Program stażowy skierowany jest do studentów ostatnich lat oraz absolwentów kierunków społecznych. 

Zespół Programu Praskiego tworzą: 

 • Joanna Marszał-Kotas -  koordynator programu, psycholog (urlop macierzyński)
 • Katarzyna Seidel - p.o. koordynatora programu
 • Renata Kałucka - psycholog
 • Katarzyna Fenik - terapeuta
 • dr Irena Kornatowska - psychiatra
 • Olga Trocha - prawnik 
 • Zuzanna Kloc - prawnik