Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Twój 1% może wiele zmienić

Przemoc wobec dzieci w Polsce to poważny problem społeczny. Przeciwdziałamy jej już od ponad 21 lat. Pragniemy, by nasza oferta pomocy docierała do wszystkich potrzebujących

Więcej

Przepisy prawne dotyczące biegłych psychologów

Pracę biegłych psychologów, występujących w postępowaniu karnym regulują następujące akty prawne: Kodeks postępowania karnego, Prawo o ustroju sądów powszechnych, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym oraz ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Poniżej przedstawiamy wyciąg najważniejszych przepisów w kategoriach tematycznych. Pełne teksty aktów załączone zostały na dole strony.

 

Ustanowienie i powołanie biegłego                                                                                              


Opinia biegłego                                                                                                                      


Prawa i obowiązki biegłego                                                                                                       


Tajemnica służbowa psychologa                                                                                                              

 

 

Pliki do pobrania